Stralend MVV Partners

Dit project en de coöperatie zijn gerealiseerd in samenwerking met onze trouwe partners. Deze partners hebben allen een belangrijke rol gespeeld in de opzet van het project en het uitvoeren ervan. Van het uitwerken van het idee, juridische opzet, technische berekeningen en aanbestedingen tot administratie en marketing.

In samenwerking met

MVV Maastricht

MVV Maastircht heeft een belangrijke rol gespeeld in het realiseren van Stralend MVV. Eerst kwam MVV met het idee zonnepanelen te plaatsen op Stadion de Geusselt. In de zoektocht naar een enthousiaste ontwikkelaar kruiste zij paden met NaGa Solar.

Samen hebben zij de opzet van Coöperatie Stralend MVV gefaciliteerd. Voor de verstevigingen aan het dak van de tribunes, juridische zaken en marketing hebben beide partijen nauw samengewerkt om dit project te kunnen realiseren.

Bovendien is het van groot belang dat MVV in dit project Stralend MVV steunt, omdat er natuurlijk gebruik wordt gemaakt van de naam en de supportersgroep van MVV. Ook steekt dit project MVV een hart onder de riem met de huur die MVV ontvangt voor het gebruik van het dak van hun stadion.

NaGa Solar

NaGa Solar is een innovatieve ontwikkelaar van solar parken gebaseerd achter MVV’s thuisbasis, Stadion de Geusselt. Ze ontwikkelen verschillende soorten solar oplossingen, van grote grond gebonden parken en daken tot drijvende zonneparken en speciale projecten zoals deze energiecoöperatie. Bovendien helpen ze ook boeren en andere bedrijven met grote panden met het saneren van asbest. NaGa Solar laat de asbest kosteloos saneren en plaatst in ruil hiervoor een solar installatie op het dak.

Een ander initiatief van NaGa Solar is het omzetten van vuilstort Louisegroeve op het Chemelot terrein, naar een zonneweide waar duurzame energie word opgewekt. In samenwerking met DSM wordt hier een anders verloren stuk grond omgezet naar een groen initiatief.

Kortom, NaGa Solar is druk bezig met verschillende innovatieve projecten in de regio en door heel Nederland. Voor meer info over dit project kunt u ook een kijkje nemen op hun website.

Gemeente Maastricht

Mede door de Gemeente Maastricht hebben wij samen met MVV dit project kunnen realiseren.Als eigenaar van het stadion heeft de gemeente toestemming gegeven aan Stralend MVV om gebruik te maken van het dak en hier een zonne-installatie op te plaatsen. 

Provincie Limburg

Ter versnelling van de energietransitie en ondersteuning van de lokale economie, ondersteunt de provincie graag lokale energiecoöperaties met het uitvoeren van hun energieprojecten. Om deze reden heeft de Provincie Limburg de subsidie voor coöperatieve energieprojecten in het leven geroepen. Mede door het verkrijgen van deze subsidie was het ontwikkelen van dit project mogelijk. Het heeft een gedeelte van onze start kosten weten te dekken, waardoor wij de mogelijkheid kregen dit project aan u aan te bieden.

Dit zijn alle partners die betrokken zijn bij Stralend MVV

Provincie Limburg

Van de provincie heeft Coöperatie Stralend MVV een subsidie ontvangen om de coöperatie te realiseren. Provincie Limburg steunt graag nieuwe energie coöperaties in het ontwikkelen van nieuwe projecten om groene energieproductie te stimuleren en de CO2 uitstoot tegen te gaan. Met de subsidie die ontvangen is heeft Stralend MVV een gedeelte van de start kosten kunnen dekken.

Gemeente Maastricht

Dankzij de steun van Gemeente Maastricht, heeft Stralend MVV dit project kunnen realiseren. De gemeente heeft, als eigenaar van het stadion, toestemming verleend gebruik te maken van het dak.